VENTURE CAPITAL

กรุงศรี ฟินโนเวต ได้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนใน สตาร์ทอัพ ประเภทฟินเทค ที่เติบโตแล้ว ในระดับ Series A ขึ้นไป สำหรับสตาร์อัพที่ทำงานร่วมกับธนาคารของเรา หรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม Krungsri Rise หรือเข้าร่วม Start-up Project Management จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุงศรี ฟินโนเวต มุ่งที่จะเป็น Strategic Investors ผู้ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน สู่จุดหมายโดยการสนับสนุนจากธนาคารของเรา

สนใจติดต่อเพื่อโอกาสการได้รับเงินร่วมทุน

OUR BLOG

ดูทั้งหมด

STARTUP PROJECT
MANAGEMENT

กรุงศรี ฟินโนเวต พร้อมและยินดีจะรับนัดและปรึกษาพูดคุยกับสตาร์ทอัพทุกบริษัท
เพื่อบรรลุความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนงานต่างๆ สำหรับกลุ่มกรุงศรี อาทิ

 
สินเชื่อ SME
สินเชื่อ SME
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบุคคล
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์
กองทุนหรือหลักทรัพย์
กองทุนหรือหลักทรัพย์
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับสายงานการเงินการธนาคาร
หากเป็นโปรเจคที่ได้รับการคัดเลือก กรุงศรี ฟินโนเวต พร้อมที่ประสานงานและร่วมมือกับสตาร์ทอัพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน