VENTURE CAPITAL

กรุงศรี ฟินโนเวต ได้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนใน สตาร์ทอัพ ประเภทฟินเทค ที่เติบโตแล้ว ในระดับ Series A ขึ้นไป สำหรับสตาร์ทอัพที่ทำงานร่วมกับธนาคารของเรา หรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม Krungsri RISE   หรือเข้าร่วม Start-up Project Management จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุงศรี ฟินโนเวต มุ่งที่จะเป็น Strategic investor   ผู้ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน สู่จุดหมายโดยการสนับสนุนจากธนาคารของเรา

สนใจติดต่อเพื่อโอกาสการได้รับเงินร่วมทุน
ACCELERATOR

กรุงศรี ไรส์ (Krungsri RISE)  และกรุงศรี ยูนิ สตาร์ทอัพ (Krungsri Uni Startup) เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งรัดพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนฟินเทคสตาร์ทอัพผ่านการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญนอกเหนือไปจากเงินทุน เพื่อเป็นพื้นที่ให้เหล่าสตาร์ทอัพที่สนใจในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินได้ยกระดับความคิด เริ่มต้นธุรกิจอย่างรู้จริง และมีโอกาสสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำเอาธุรกิจของฟินเทคสตาร์ทอัพมาทำงานร่วมกับธนาคาร หรือโอกาสร่วมทุนในลักษณะเวนเจอร์ แคปปิตอล

STARTUP PROJECT
MANAGEMENT

กรุงศรี ฟินโนเวต พร้อมและยินดีจะรับนัดและปรึกษาพูดคุยกับสตาร์ทอัพทุกบริษัท
เพื่อบรรลุความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนงานต่างๆ สำหรับกลุ่มกรุงศรี อาทิ

 
สินเชื่อ SME
สินเชื่อ SME
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบุคคล
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อรถยนต์
กองทุนหรือหลักทรัพย์
กองทุนหรือหลักทรัพย์
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับสายงานการเงินการธนาคาร
หากเป็นโปรเจคที่ได้รับการคัดเลือก กรุงศรี ฟินโนเวต พร้อมที่ประสานงานและร่วมมือกับสตาร์ทอัพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน
 

Krungsri Finnovate Team

คุณแซม ตันสกุล
Managing Director
ประภาศิริ อรรถจินต์
Head of Accelerator and
Academic Collaboration
กัมปนาท วิมลโนท
Head of Investment
 
 

OUR BLOG

ดูทั้งหมด