เป็นศูนย์เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะทางด้านฟินเทคแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนฟินเทค สตาร์ทอัพ ในประเทศไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมฟินเทค สตาร์ทอัพในระดับภูมิภาค Krungsri RISE ได้เปิดตัว Batch แรกในปี 2016 โดยคัดเลือก 15 ฟินเทค สตาร์ทอัพ เข้าโครงการเพื่อเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด โดยร่วมมือกับทีมผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และขยายไปยังฐานลูกค้าของธนาคาร และได้แสดงผลงานให้กับเหล่านักลงทุนจาก Venture Capital ชั้นนำทั่วเอเชีย และในปี 2017 Krungsri RISE Batch 2 กลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อความสำเร็จ และเป็นหลักสูตรเร่งรัดที่เพิ่มความเข้มข้นเพื่อพัฒนาให้เติบโตเพิ่มอีก 2 เท่า ทั้งระยะเวลา bootcamp ที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาการสอนที่เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น และจำนวนผู้ให้คำแนะนำ (mentor) ที่มากขึ้นและมาจากหลากหลายสายงานและความเชี่ยวชาญ
คุณกรณ์ จาติกวณิช
อดีต รมว. คลัง
คุณทิพย์สุดา ถาวรามร
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
 
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
คุณฐากร ปิยะพันธ์
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัล แบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
 
คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จำกัด
 
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
ผู้ก่อตั้ง Office Mate
 
ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
ผู้ก่อตั้ง GMO-Zcom NetDesign
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
คุณมนูญสินี ฟูตระกูล
ที่ปรึกษาด้านบุคลิกภาพ
คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา
ประธานกรรมการบริหาร, TQM
 
 
ดร.สันติ กีระนันทน์
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ SET
คุณบัญชา มนูญกุลชัย
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
คุณกรกนก ยงสกุล
ผู้ก่อตั้ง RBL Training Academy
 
คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 
คุณธีรวัฒน์ ติลกสกุลชัย
ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท แอสเซนด์กรุ๊ป
 
 
Krungsri RISE
Batch 2