KRUNGSRI  RISE

krungsri-rise.jpg
เป็นศูนย์เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะทางด้านฟินเทคแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนฟินเทค สตาร์ทอัพ ในประเทศไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมฟินเทค สตาร์ทอัพในระดับภูมิภาค

Krungsri RISE ได้เปิดตัว Batch แรกในปี 2016 โดยคัดเลือก 15 ฟินเทค สตาร์ทอัพ เข้าโครงการเพื่อเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด โดยร่วมมือกับทีมผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และขยายไปยังฐานลูกค้าของธนาคาร และได้แสดงผลงานให้กับเหล่านักลงทุนจาก Venture Capital ชั้นนำทั่วเอเชีย

และในปี 2017 Krungsri RISE Batch 2 กลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อความสำเร็จ และเป็นหลักสูตรเร่งรัดที่เพิ่มความเข้มข้นเพื่อพัฒนาให้เติบโตเพิ่มอีก 2 เท่า ทั้งระยะเวลา bootcamp ที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาการสอนที่เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น และจำนวนผู้ให้คำแนะนำ (mentor) ที่มากขึ้นและมาจากหลากหลายสายงานและความเชี่ยวชาญ ติดตามรายละเอียดได้ที่
Krungsri RISE