CHATBOT
AIYA
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า Chatbot เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจเพื่อพูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น AIYA จะเข้ามาเป็น Platform ให้ SME หรือ Startup ที่เปิดบริการ Line@ หรือ Facebook Page ได้ใช้ Chatbot ง่ายขึ้น ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทำ project ในบางผลิตภัณฑ์กับกรุงศรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร กับลูกค้า
http://aiya.ai/