Krungsri RISE / Baania
PROPTECH
Baania
Website เกี่ยวกับาการซื้อขายหรือให้เช่าบ้านและที่อยู่อาศัย ทุกประเภทมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้คนที่จะซื้อหรือเช่าสามารถตัดสินใจได้ง่ายที่สุด Baania เป็น startup ที่เกิดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เชียงใหม่และได้ขยายมาที่กรุงเทพฯและอีกหลายจังหวัด ในปีนี้ล่าสุดได้รับการลงทุนจากกองทุน 500 TukTuks (กองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของอเมริกา) เร็วๆนี้ก็มา ร่วมทีมสินเชื่อบ้านเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาหาดูข้อมูลบ้านสามารถ สมัครสินเชื่อได้ทันที
 https://baania.com/