KRUNGSRI  UNI  STARTUP

krungsri-uni-startup.jpg
โครงการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่น/เว็บฯ และแผนธุรกิจจัดขึ้นโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นใหม่ไฟแรงได้แสดงความสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ในกลุ่ม Financial Technology (FinTech) อาทิ การวางแผนการเงิน (การออม การลงทุน), การบริหารจัดการบัตรเครดิต, ซอฟแวร์เครื่องมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) และกลุ่ม Ecommerce จากปีที่ผ่านมา Krungsri Uni Startup ช่วยผลักดันให้เกิด Startup หน้าใหม่ในวงการสตาร์ทอัพไทย
 
Krungsri Uni Startup เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสาย Fintech (Financial Technology) และ Ecommerce