UrbanTech นวัตกรรมเพื่อเมืองในอนาคต


Editorial Team
Date: 13/12/2560
0 Share

UrbanTech นวัตกรรมเพื่อเมืองในอนาคต  
เรื่องราวของ UrbanTech นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกคิดค้นและออกแบบ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ในเมืองให้สะดวกสบายขึ้น กลายเป็นทิศทางและแผนงานสำคัญที่ Ananda Development หนึ่งในผู้นำของวงการอสังหาริมทรัพย์เลือกให้เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมปรับตัวเองเป็น Tech Company อนันดากำลังทำอะไรและมุ่งหน้าไปทางไหน ที่นี่มีคำตอบ

ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้ ปัญหาการจราจรติดขัดแทบจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่คอยกวนใจการใช้ชีวิตของคนไทยเราที่สุดแล้ว เพราะไม่ว่าจะออกจากบ้านตอนไหน ใช้รถเวลาใด สุดท้ายก็ต้องไปพบเจอกับปัญหารถติดเหมือน ๆ กันอยู่ดี ซึ่งเป็นปัญหาที่บั่นทอนพลังชีวิต และสร้างความเครียดให้กับคนไทยอย่างมาก ด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้ไลฟ์สไตล์คนเมืองค่อย ๆ เปลี่ยนไป

หลายปีมานี้ เราจึงเห็นคอนโดติดรถไฟฟ้าหรืออสังหาริมทรัพย์ทำเลดี อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก ซึ่งหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตอันแสนสุขสบายของคนเมืองเหล่านี้ก็คือ Ananda Development นั่นเอง

และในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Dr. Chern Chet Yong ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Strategy and Innovation Officer ของ Ananda Development มาร่วมแบ่งปันมุมมอง ที่ไม่ใช่แค่แผนการบุกตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังก้าวไกลไปถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตบนหนทางของ UrbanTech ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นและออกแบบเพื่อทำให้ชีวิตคนเมืองสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
 
UrbanTech นวัตกรรมเพื่อเมืองในอนาคต ภาพจากคลิป Ananda UrbanTech
แนะนำแนวคิดและนวัตกรรมด้าน Urban Living Solutions
เครดิตภาพ: www.ananda.co.th

อะไรทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่าง Ananda Development ตัดสินใจประกาศตัวเป็น Tech Company

Dr. Chern Chet Yong: สิ่งที่อนันดาเน้นย้ำมาโดยตลอด คือการตอบโจทย์การใช้ชีวิตในเมืองของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ทางอนันดาของเราก็ตระหนักในสองด้านสำคัญ คือ 1. ระบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและท้าทายวิถีเดิม ๆ และ 2. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจึงต้องคิดและสวมบทบาทในฐานะบริษัทเทคโนโลยีและปรับตัวให้เข้ากับแนวคิด Rapid Iteration (การทำซ้ำอย่างรวดเร็ว) Digital Scalability (โมเดลธุรกิจที่จะสามารถรองรับการขยายตัวโดยไม่กระทบกับการตอบสนองต่อลูกค้า) และ Data Driven Decision-making (การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นสำคัญ) ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนอง และมัดใจลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของเราไว้ได้

Ananda UrbanTech มีแนวคิดและกลยุทธ์สำคัญอย่างไรในการดำเนินธุรกิจ

Dr. Chern Chet Yong: หัวใจหลักของเราในฐานะ UrbanTech คือ การเข้าถึงนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เราคิดแค่ว่า ถ้าบนโลกนี้มีสมอง 8 พันล้านอัน อนันดาขอแค่สมอง 1 พันอันก็พอ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะทำให้เราได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เราจึงต้องสรรหาและร่วมมือกับคนมากมาย เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่และแชร์ให้กับทุกคนได้
 
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา เน้น 3 ด้านหลัก คือ
  1. เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการเงินหรือเป้าหมายทางกลยุทธ์
  2. ลักษณะเฉพาะของตลาด ทั้งขนาดและความแปรปรวน และ
  3. ช่วงเวลา โดยแบ่งย่อยเป็น
  • Ecosystem Support: หาแนวโน้มและหาทางแก้ไข (ทั้งจากภายในประเทศ และ ต่างประเทศ)
  • CVC: สนับสนุนด้านเงินทุน (สำหรับการเตรียมความพร้อมของตลาด/การปรับตัวของตลาด)
  • FOF: กลยุทธ์การเข้าถึงการบริหารจัดการ (ง่ายต่อการเข้าถึงนวัตกรรม/โครงการลับ)
 
UrbanTech นวัตกรรมเพื่อเมืองในอนาคต เครดิตภาพ: www.ananda.co.th

เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะติดภาพการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อนันดามีแผนจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเดิมอย่างไร

Dr. Chern Chet Yong: แน่นอนว่าช่วงเปลี่ยนผ่านมักเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเสมอ แต่เราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่า การเปลี่ยนผ่านต้องเริ่มจากภายในก่อน ประการแรกเลยคือ ต้องเปลี่ยนความคิดคนของเรา และการดำเนินกิจการทางธุรกิจแบบปกติ ซึ่งพนักงานของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

ประการที่สอง ในแง่ของการตัดสินใจจะต้องอาศัยข้อมูลและความรู้เชิงลึก เราเชื่อว่าวิธีที่จะแสดงคุณค่าของเราในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่บริษัทด้านเทคโนโลยีนั้นคือ การพูด และการลงมือทำให้เห็น

การเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนช่วยในเรื่องของการบริหารกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนร่วมกับสตาร์ทอัพอื่น ๆ อย่างไร

Dr. Chern Chet Yong: เราคิดว่าการเป็นสตาร์ทอัพสามารถสอนองค์กรได้หลายอย่างเลยนะ เช่น จะทำอย่างไรให้สามารถเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นได้ ต้องมีน้ำอดน้ำทนต่อความล้มเหลว และที่สำคัญต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการทำงานกับฝ่าย Ecosystem Support หรือ CVC ของเราเช่นกัน  
 
UrbanTech นวัตกรรมเพื่อเมืองในอนาคต ภาพจากคลิป Ananda UrbanTech แนะนำแนวคิดและนวัตกรรม
ในการปรับโครงสร้างสู่การเป็น Tech Company รายแรก
เครดิตภาพ: www.ananda.co.th

อนันดามีแผนในการปรับตัวเองให้ก้าวทันโลก และรอดพ้นจาก Disruptive Innovation อย่างไร

Dr. Chern Chet Yong: เราวางตัวเองไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับโลกในอนาคตอยู่แล้ว เราเลยไม่รู้สึกว่าจะโดน Disrupt หรือตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดีเสียอีก เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดตั้งแต่แรก ซึ่งเราเองก็ยอมรับในความคิดที่ว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ 100% และไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนตลอดกาล 100% มีแต่การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่แน่นอน เราเชื่อว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ ซึ่งมันจะดีมากเลยถ้าเราสามารถทำงานร่วมกับเขาเหล่านั้นได้ 

ทุกวันนี้อุปสรรคด้านการพัฒนาเทคโนโลยียังมีอยู่อีกมาก อะไรที่ทำให้เชื่อว่า UrbanTech จะเกิดขึ้นได้จริงและเป็นที่ยอมรับ

Dr. Chern Chet Yong: สองสิ่งที่ทำให้เรามีความหวังว่า UrbanTech จะประสบความสำเร็จได้จริงก็คือ 1. พวกเราจะไม่หยุดอยู่ที่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในไทย ด้วยการศึกษานวัตกรรมแบบเปิดและการเข้าถึงการบริหารจัดการ จะทำให้เราสามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกได้ 2. เรากำลังทำให้ UrbanTech กลายเป็นจริงโดยการทำให้ลูกค้าเข้าใจและมองเห็นถึงคุณค่าของมัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขาอยากจะใช้มันด้วยตัวเอง

เราเองในฐานะส่วนหนึ่งของ Ecosystem Support และ Access Management Strategies ก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ได้ไปเรียนรู้และร่วมงานกับคนเก่ง ๆ มากมายจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีนวัตกรรมที่โดดเด่นแตกต่างกันไป อย่างล่าสุดในปี 2017 ที่ผ่านมาก็จะมีงานที่สำคัญ ๆ อย่างเช่น ซิลิคอน วัลเลย์ ที่สหรัฐอเมริกา (AI, ConTech) เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (Drones, Cyber Security) เซินเจิ้น ประเทศจีน (Material Science, Blockchain/Crypto) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Robotics, AR/VR) และกรุงเทพฯ ประเทศไทย (Local Start-ups, Corporates)

แผนพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและภาคธุรกิจโดยรวมอย่างไร

Dr. Chern Chet Yong: หนึ่งในประโยชน์ของแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือการลดปริมาณสิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แนวทางนี้สามารถมองได้หลายอย่าง เช่น การลดเวลาที่สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง โลจิสติกส์ หรือแม้แต่ช่วงเวลาเร่งด่วน และการลดการสูญเสียทรัพยากร ทั้งสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งการลดทั้งสองอย่างนี้ลงได้ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของบุคคล สังคม และเศรษฐกิจดีขึ้น

ในมุมมองของคุณ Innovation ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

Dr. Chern Chet Yong: มันยากที่จะบอกว่าอะไรคือนวัตกรรมที่ดีในตอนแรก แต่โดยทั่วไปแล้วการสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรก็ตาม ย่อมดีกว่าการไม่สร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรเลย ซึ่งนวัตกรรมที่จะถูกเรียกว่า “ความสำเร็จ” หรือ “นวัตกรรมที่ดี” ได้นั้น ต้องเป็นนวัตกรรมที่ผู้คนมองว่ามีคุณค่า และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจได้

ในอนาคต Ananda UrbanTech มีแผนในการเติบโตอย่างไรบ้าง

Dr. Chern Chet Yong: แน่นอนครับว่าเรามีแผนกลยุทธ์สำหรับ UrbanTech แล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดเผยแผนทั้งหมดได้ สิ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือ อนันดา และ UrbanTech มุ่งเน้นที่จะตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
 
Related Content