VENTURE CAPITAL

กรุงศรี ฟินโนเวต ได้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนจำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนใน สตาร์ทอัพ ประเภทฟินเทค ที่เติบโตแล้ว ในระดับ Series A ขึ้นไป สำหรับสตาร์ทอัพที่ทำงานร่วมกับธนาคารของเรา หรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วม Krungsri RISE หรือเข้าร่วม Start-up Project Management จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรุงศรี ฟินโนเวต มุ่งที่จะเป็น Strategic investor   ผู้ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน สู่จุดหมายโดยการสนับสนุนจากธนาคารของเรา

สนใจติดต่อเพื่อโอกาสการได้รับเงินร่วมทุน